ИСПРАВНОСТ ВОДЕ

АНАЛИЗА

Ствари које треба да знате

Исправност воде са извора Хајдуковац

about img
about img

Исправност воде са извора Хајдуковац

Резултате нам је доставио др Стоимир Коларевић из Одељења за хидроекологију и заштиту вода Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић" Институт од националног значаја за Републику Србију. Вода је узоркована на чесми у шуми у недељу 30.07. у 8 часова ујутро. Микробиолошке анализе су обухватиле концентрацију укупних колиформа, као и индикаторе фекалног загађења (бројност Escherichia coli ) и стрепрококе фекалног порекла (бројност Enterococcus faecalis ).Концентрација укупних колиформа износила је 1.553,1 МPN/100 ml. На основу правилника о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. лист СРЈ", бр. 42/98 и 44/99 и "Сл. гласник РС", бр. 28/2019) максимална дозвољена концентрација за ову групу износи 10 за затворена односно 100 MPN/100 ml за отворена изворишта. У води су детектовани и индикатори фекалног загађења, концентрација Е. цоли је износила 24 MPN/100 ml, док је бројност Е. faecalis износила 46,4 MPN/100 ml (да појаснимо, један MPN је еквивалентан једној бактеријској клици народски речено).

На основу урађених микробиолошких анализа, вода не испуњава критеријуме хигијенске исправности за пиће.

Неке информације које нисте знали

Занимљиво